>>>>>SEMINARI>>>>>

16.-26.09.2012. god. – Predstavnici udruženja Dogs Trust su za učenike od II do VI razreda održali predavanja i radionice na temu „Psi“.

18.09.2012.god. – Psiholog škole održao predavanje i radionicu za roditelje na temu „Učenje i važnost pomaganja pri učenju“.

17.09.2012.god. -Nastavnik njemačkog jezika je učestvovao u radu stručnog aktiva njemačkog jezika u organizaciji PP-zavoda.

17-19.09.2012.god i 24-28.09.2012.god. - Nastavnici tehničke kulture i informatike su prisustvovali na IT-e edukaciji u organizaciji Logosoft-a.

21.09.2012.god-Nastavnica matematike je prisustvovala jednodnevnom seminaru na temu“Životne vještine za budućnost –učimo,radimo“ u organizaciji građana „Nešto više“.

3 i 4.09.2012.god. -Nastavnici tehničke kulture i matematike su učestvovali na seminaru pod nazivom“Sigurnost djece u virtualnom okruženju“ u organizaciji „Društva ujedinjenih građanskih akcija“

1.10.2012.god. -U sklopu koncepta obrazovanja za roditelje, održan je roditeljski sastanak za roditelje na temu“Stereotipi i predrasude“ u organizaciji Caritasa i Budu moj prijatelj.

12.10.2012.god. -Nastavnik njemačkog jezika je učestvovao na kongresu bosanskohercegovačkih nastavnika njemačkog jezika.

17.10.2012.god. – Održan okrugli sto pod nazivom „Inkluzija romske djece u osnovnom obrazovanju“ u organizaciji OSCE-a, na kojem je prisustvovao psiholog škole.

23.10.2012.god. – Bibliotekar škole prisustvovao razgovoru na temu „Knjuževnost za djecu: Kanoni, narodi, politike u Hrvatskoj i BiH“ u Dječijem odjeljenju Biblioteke Sarajevo.

30-31.10.2012. god. -Direktorica škole je učestvovala u radu seminara pod nazivom “Učinkovito vođenje i motiviranje“. Seminar organizovala nevladina organizacija „Duga“.

31.10.2012. god.- Održana fokus grupa za roditelje pod nazivom „Stavovi roditelja o školovanju romske djece u osnovnim školama“, fokus grupa održana kao supervizija projekta Budi moj prijatelj.

18.-21-10.2012.god. – Nastavnik tehničke kulture učestvovao na stručnom seminaru u Trogiru, na edukaciji iz programskih sadržaja primjene savremene nastavne tehnologije iz oblasti robotike, mehatronike i pedagogije.

06.11.2012.god. - Policajci Treće policijske uprave održali predavanje za učenike I razreda na temu „Sigurnost u saobraćaju“.

09.11.2012.god. – Predstavnici BIHAMKA održali predavanje učenicima VIII-2 razreda na temu „Sigurnost učenika u saobraćaju“

09.11.2012. god. – Socijalni radnik pripravnik prisustvovao okruglom stolu na temu „Prevencija sklapanja ranih brakova“ u organizaciji Fondacije Inicijativa Bosansko Hercegovačkih žena“.

14.11.2012. god. - Aktiv trećih razreda sa čiteljicom vjeronauke, uspješno je realizovao Likovnu radionicu "JESEN" za učenike i njihove roditelje.Djeca su od plastelina oblikovala voće i povrće u jesen i uzivala gledajući svoje roditelje kako sjede u njihovim klupama, prave figure od voća i povrća, slikaju, prave mozaik od kolaž papira, životinje od šišarki, kestenja i lišća, dizajniraju torbe i cekere sa jesenjim motivima.U radionici su aktivno učestvovale direktorica i školski psiholog.Bilo je to prekrasno, veselo i veoma korisno druženje koje doprinosi partnerskom odnosu roditelja i škole, sa mnogo ljubavi, mašte i kreativnosti, koje je rezultiralo i prekrasnom izložbom.

15.11.2012. god. – Psiholog škole prisustvovao prezentaciji projekta “Sa policijom u kino”.

16.11.2012. god.II-2 razred uspješno je realizovao Likovnu radionicu "Ježeva kućica" za učenike i njihove roditelje. Djeca i roditelji  su od plastelina,  voće i povrće pravili figure životinje iz price Ježeva kućica.

19.11.2012. god. – Održano predavanje za roditelje pod nazivom “Romska kultura, ttradicija I jezik

27.11.2012.god.- Održana radionica za roditelje II-1 razreda na temu “Kako pomoći djeci pri učenju”

27.11.2012.god. – Održano predavanje za roditelje i nastavnike na temu “Kažnjavanje djece”

27.11.2012.god. – Psiholog škole i član Vijeća roditelja prisustvovali radionici na temu “Prevencija dječije pornografije na interntu”.

07-08.2012.god-Psiholog škole,biblotekar škole i nastavnica bosanskog,hrvatskog i srpskog jezika su učestvovale na dvodnevnom seminaru na temu“Vještine komunikacije“ u organizaciji Caritasa i Budi moj prijatelj.

07.12.2012.god. – Učiteljice iz II i III razreda prisustvovali dramskom prikazu „Nasilje nad ženama“ u organizaciji Fondacije inicijative Bosanskohercegovačkih žena.

11.12.2012.god.- Učiteljice II razreda relizovale radionicu za djecu i roditelje pod nazivom „Igre bez granica“ u fiskulturnoj sali škole.

10.12.2012.god.- Psiholog škole prisustvovao otvaranju kutka za roditelje u OŠ „Aleksa Šantić“, osim ove škole kutak za roditelje je otvorila naša škola i OŠ „Hašim Spahić“

18.12.2012.god-U sklopu Projekta „Podrška formalnom obrazovanju“  u našoj školi je otvoren je kutak za roditelje.Predviđeno je da to bude mjesto gdje će  škola moći realizovati mnogobrojne projekte ,koje će imati za cilj jačanje partnerstva između roditelja i škole.

27.12.2012.god.- Pedagog pripravnik priustvovao Okruglom stolu “Općina Novo Sarajevo, prijatelj djece I ugodan ambijent življenja”

31.01.2013.god-Psiholog škole je prisustvovao Konferenciji o mladima općine Novi Grad

14.02.2013. god. – Socijalna radnica pripravnika u pratnji učenika sudjelovala na edukaciji na temu “Nepohađanje i npuštanje škole” u Općini Novi Grad.

14.02.2013. god. – Nastavnica islamske vjeronauke i nastavnica likovne kulture sa grupom učenika VIII razreda sudjelovale na likovnoj radionici u Mezeju Alije Izetbegovića.

12.03.2013. god. – Nastavnica engleskog jezika je prisustvovala radionici za nastavnike i profesore engleskog jezika na temu Classroom Management  u organizaciji Ureda British Councila u Bosni i Hercegovini  u saradnji sa Prosvjetno-pedagoškim zavodom Kantona Sarajevo.

13.03.2013. god.- Učenike drugih razreda posjetili učenici Zavoda Mjedenica predškolska grupa i družili se sa njima tokom časa likovne kulture.

22. i 23.03.god-Nastavnik tehničke kulture je prisustvovao dvodnevnom seminaru iz oblasti robotike,automatike i elektonike

25.05.2013. god. -S ciljem razvijanja ekološke svijesti kod naših najmlađih sugrađana te važnosti čuvanja i kontrolisanog korištenja prirodnih resursa s akcentom na smanjenje otpada, ponovno korištenje i reciklažu, shopping centar ALTA organizirao je Dan za reciklažu. Učenici trećih razreda naše škole sa učiteljicama i roditeljima su na radionicama o ekologiji i recikliranju, od otpadnih materijala, u saradnji s profesorima likovne kulture, izradili kreativne odjevne i predmete za svakodnevnu upotrebu, nakon čega je organizirana zanimljiva aukcija. Prikupljena sredstva su donirana Dječijem domu Bjelave. Djeca koja su pripremila najbolje radove osvojila su prigodne nagrade, a sve škole koje su učestvovale u projektu dobile su zahvalnice i oznake Eco Friendly School. Dogadjaj su medijski propratili Radio Sarajevo, BHT 1, Klix kao i mnogobrojni drugi web portali, Avaz, Oslobodjenje, itd.

22.05.2013.god-Bibliotekarka naše škole je učestvovala u edukativnim radionicama organizovanim za zaposlenike Biblioteke Sarajeva,školske bibliotekare,nastavnikew I pedagoge od stramne NVO Muslim Aid JU Bibliotekara Sarajevo pod nazivom “Planiranje usmjereno na osobu-Izbor  je moj”u prostorijama JU biblioteka Sarajevo-Pozajmno odjeljenje Alipašino.      

05.06.2013.god-manifestaciji “Dani inovativnih nastavnika Kantona Sarajevo”,koja je imala za cilj da prikaže korištenje ITC tehnologije u odgojno-obrazovnom procesu i realizaciji nastavnih sadržaja predviđenih Nastavnim planom i programom.

 

 


© All rights reserved

Web design & update Mahir Zolota

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS